Kennismakingsgesprek

Wanneer je het gevoel hebt dat je kind niet goed in zijn of haar vel zit of ergens in vastloopt en baat zou kunnen hebben bij coaching dan kun je mij mailen of bellen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal ik kort uitleggen wat coaching inhoudt en of ik wat voor jou als ouder of voor je kind zou kunnen betekenen. Als je vervolgens besluit om gebruik te maken van mijn begeleiding dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek vraag ik je om een vragenlijst over je kind in te vullen. Deze lijst bespreken we tijdens het intakegesprek en aan de hand daarvan stellen we samen vast wat de hulpvraag(en) van je kind is/zijn, evenals de doelstelling(en) en verwachtingen die jullie als ouders van de begeleiding hebben.

Begeleidingstraject

Tijdens de eerste sessie zal de kennismaking tussen je kind en mij centraal staan, zod at er wederzijds vertrouwen kan ontstaan. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende aanpakken en werk ik met verschillende materialen passend bij de leeftijd van je kind. Ik maak veel gebruik van ervaringsgericht leren, maar ook meditatieoefeningen en Mindfulness zijn dingen die ik veel gebruik tijdens mijn sessies. De duur van een coachingsessie is ongeveer 60 minuten. Hoeveel sessies er nodig zullen zijn zal per kind en hulpvraag (en) verschillen.

Oudergesprek

Na 4 a 5 sessies zal ik een oudergesprek met jullie als ouders inplannen om de voortgang van het traject te bespreken. Wat zijn de successen die je kind al behaald heeft? Welke mooie kwaliteiten heeft je kind? Wat vindt je kind nog moeilijk? Wat heeft je kind nog te leren? Aan het eind van dit gesprek bekijken we of je kind nog meer begeleiding nodig heeft en passen we zo nodig de hulpvraag(en) aan. Ik vind het belangrijk om tussentijds met jullie als ouders in contact te blijven. Eventueel waar nodig ook met de leerkracht(en) van jullie kind. Dit om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Afronding

Als wij tot overeenstemming komen dat je kind voldoende tools en vaardigheden heeft geleerd/gekregen dan plannen wij een afrondend gesprek. Tijdens dit gesprek kan ik naar behoefte praktische tips meegeven die jij en je kind ondersteunen in zijn of haar verdere ontwikkeling.

Privacy

De privacy van je kind vind ik belangrijk. Je kind zal mij veel in vertrouwen vertellen, hier zal ik zorgvuldig mee omgaan.

Tarieven

Wil je graag meer informatie over mijn tarieven? Neem dan contact met mij op!