Wat is zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Als ouder wil je dat je kind zelfverzekerd is, dat het zich prettig voelt en uitdagingen durft aan te gaan. Kinderen met zelfvertrouwen vinden zichzelf de moeite waard en hebben een positief zelfbeeld. Ze durven eigen keuzes te maken, voor zichzelf op te komen, voor zichzelf te kiezen, durven zeggen als ze iets niet willen…….

"Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit die groter is dan je angst!"

Hoe herken je een kind met weinig zelfvertrouwen?


• Je kind zegt vaak: “ik kan het niet”, ‘Ik weet het niet’.
• Je kind praat vaak negatief over zichzelf
• Je kind is bang om fouten te maken.
• Je kind vraagt veel om bevestiging.
• Je kind begint niet (snel) aan nieuwe dingen, doet dingen waarvan hij zeker weet dat hij het kan.
• Je kind vindt nieuwe dingen spannend.
• Je kind is gevoelig voor kritiek.
• Je kind trekt zich dingen snel persoonlijk aan
• Je kind neemt niet snel complimenten aan.
• Je kind weet zich in sommige situaties geen houding te geven, vertoont clownesk gedrag.
• Je kind stelt zich afhankelijk op, neemt weinig eigen initiatief.
• Is stil en teruggetrokken in grote gezelschappen.
• Je kind vindt het vaak lastig om voor zichzelf op te komen
• Je kind durft zijn eigen grenzen aan te geven, gaat vaak over zijn eigen grenzen heen.
• Je kind is heel beïnvloedbaar.
• Je kind heeft moeite met het maken van vriendschappen.
• Je kind heeft angst voor een spreekbeurt of andere presentaties.
• Je kind staat niet graag in de belangstelling.
• Je kind legt vaak fouten bij zichzelf neer of zoekt naar fouten bij zichzelf.

Geef je kind meer zelfvertrouwen


Hieronder een aantal tips en oefeningen om je kind te helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen:
• Laat je kind zoveel mogelijk doen wat het zelf kan (zelfstandigheid)
• Laat je kind zelf tot een oplossing komen
• Help je kind zichzelf te leren kennen
• Leer je kind zich te focussen op waar het kind goed in is
• Doe dingen die buiten zijn comfortzone liggen.

Wil je meer weten over hoe je het zelfvertrouwen van je kind kan vergroten, lukt het je niet zelf of zoek je begeleiding bij het zelfvertrouwen van je kind vergroten? Mail of bel me voor een afspraak.