Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk, een stukje temperament dat je maakt tot wie je bent. Het is dus geen aandoening, handicap of stoornis.

Diepgaande informatieverwerking is hét kenmerk van hoogsensitiviteit. Hoogsensitieve kinderen vangen meer prikkels op en de hersenen verwerken die op een meer diepgaande manier. Gevolgen daarvan zijn dat hoogsensitieve kinderen sneller overprikkeld raken, emotioneel intenser reageren en zich sterk bewust zijn van subtiele signalen in hun omgeving. Zij beschikken in hun hersenen niet over de filter die niet-hoogsensitieve kinderen wel hebben, en die binnenkomende informatie sorteert op hoofd- en bijzaken, belangrijk en niet-belangrijk.

We leven vandaag de dag in een hectische en prestatiegerichte maatschappij. De overload aan informatie, de snelheid waarmee alles op een kind afkomt en het continu beschikbaar zijn, zijn daar slechts enkele uitingen van. Dit alles heeft een invloed op ieder kind maar vormt in het bijzonder voor hoogsensitieve kinderen een uitdaging. Bij hen komt deze informatie immers nog diepgaander en intenser binnen, wat een (belangrijke) impact heeft op het functioneren van een groot deel van de hoogsensitieve kinderen. Bij kinderen kan het leiden tot leer-, gedrags- en sociale problemen. Hoogsensitiviteit komt voor bij ongeveer 15% van de bevolking. Doe hieronder de test en ontdek of je kind hoogsensitief zou kunnen zijn.

Leven zonder filter

Een HSP (hoogsensitief persoon) functioneert pas optimaal zodra een bepaalde hoeveelheid prikkels verwerkt is, met andere woorden wanneer hij de vrijheid heeft om op zijn eigen tempo te functioneren. Storende prikkels lokken extra stress uit. Dit kunnen o.a. geluiden zijn, drukte, werkdruk, verkeersdrukte, licht, luide stemmen, geuren, agressieve uitlatingen, blikken, intonatie, honger, non-verbale signalen, spanningen, conflicten. Maar ook weinig slaap, het onbekende, een nieuwe omgeving en overbevraging werken stress in de hand. Ook positieve prikkels kunnen overprikkeling veroorzaken.

Afspraak maken

Hoe kan je kind omgaan met hoogsensitiviteit?


• Voorspelbaarheid (planning en een goede voorbereiding)
• Rust inbouwen voor zichzelf
• Naar signalen van het lichaam luisteren
• Eigen talenten ontdekken en er iets mee doen.
• Werk aan je zelfvertrouwen.
• Maak bewuste keuzes.
• Wees milder in je perfectionisme.
• Stel je grenzen.
• Een goede dosering tussen inspanning en ontspanning

Kwaliteiten van een hoogsensitief kind


• Het zijn vaak gewetensvolle, harde werkers.
• Ze kunnen zich goed concentreren wanneer ze niét worden afgeleid.
• Ze verwerken zaken op een ander, dieper niveau.
• Ze zijn creatief
• Ze zijn empathisch
• Ze voelen anderen kinderen en dieren goed aan.
• Ze kunnen goede leiders zijn want ze zijn opmerkzaam, creatief, kunnen denken zonder begrenzing en zien sneller wie wat nodig heeft.
• Ze hebben doorgaans een sterk rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsbesef.