Wat is hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid is, in tegenstelling tot hoogsensitiviteit, niet aangeboren en gaat over een verhoogde kwetsbaarheid of overgevoeligheid die zich uit in een (over)emotionele reactie. “Die kan ontstaan door een opstapeling van stress die niet tijdig heeft kunnen ontladen. Het lijkt alsof je telkens minder kan verdragen. Hooggevoeligheid wordt vaak gekoppeld aan personen met bepaalde psychische aandoeningen, zoals autisme of AD(H)D. “Ook het niet goed verwerken van trauma’s kan leiden tot hooggevoeligheid.

Hooggevoeligheid is een verhoging van je (emotionele) kwetsbaarheid. Je hebt moeite met prikkels van buitenaf, zoals bv. de gemoedstoestand van een ander, harde geluiden, drukte, ruzie, negativiteit, maar ook je eigen gedachtengang.

Wat heb je nodig als je hooggevoelig bent?

Een aanhoudende stresssituatie zorgt voor oververmoeidheid. Je hebt fysieke rust nodig, zoals alleen zijn, niet lastig worden gevallen, en extra slapen. Je kunt last hebben van een stroom aan gedachten, zorgen en angsten, vind het moeilijk om grenzen aan te geven, en het kan gebeuren dat je je mee laat slepen door wat anderen zeggen en vinden. Hooggevoeligheid is lastig, maar je kunt er zeker goed mee leren omgaan, waardoor je minder kwetsbaar wordt.

Praktische tips om goed om te gaan met hooggevoeligheid

1. Leer je kind zijn grenzen aangeven
2. Laat je kind luisteren naar zijn lichaam
3. Zorg dat je kind gezond eet en drinkt
4. Is je kind vermoeid? Laat het zijn rust pakken.
5. Laat je kind voor het slapengaan eventjes mediteren
6. Laat je kind doen wat het leuk vind en energie geeft
7. Praat er met je kind over dat je kind de dingen die gezegd worden zich niet persoonlijk aantrekt
8. Laat je kind naar muziek luisteren, dit kan ontspannend zijn
9. Laat je kind rust nemen voordat het gaat slapen
10. Laat je kind zijn hooggevoeligheid accepteren als een kwaliteit